OVOCARE

Avustava ja sosiaalinen robotti vanhuksille

Parantamaan elämänlaatua ja mahdollisuuksia selvitä pidempään kotona

HIRES_1_SENIOR

OVOsenior on aloitteellinen avustaja joka havainnoi, muistuttaa, välittää ja tiedottaa.

Kommunikointi tapahtuu puheen välityksellä. Tarkoituksena tuoda yksin elävälle vanhukselle päivittäistä huomiota, virikkeitä ja huolenpitoa.

Välittäminen

Tervehtii aamulla ja kysyy vointia. Kuinka nukuit jne.
Kysyy tarvittaessa lisäkysymyksiä jos olo ei ole hyvä
Kehoittaa ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen jos olo on kovin huono
Kyselee illalla kuinka päivä on mennyt, kommentoi tarvittaessa.
Toivottaa hyvää yötä

Havainnointi

Havaitsee aikaisessa vaiheessa mahdollisia ongelmia

Seuraa huomaamattomasti sensoreiden avulla liikkeitä, ääniä, eleitä, pulssia

Huomatessaan poikkeavia tai vaarallisia toimintamalleja ilmoittaa niistä omaisille tai terveyskeskukseen (liikkumattomuus, ilmoitus erittäin pahasta olosta).

Muistuttaja

Auttaa muistamaan lääkkeiden ottamisen ja kukkien kastelun

Tiedottaa ja muistuttaa paikallisista aktiviteeteista liikunnan lisäämiseksi

Muistuttaa läheisten syntymä- ja nimipäivistä 

Seuraa ja muistuttaa syömisestä ja monipuolisesta ravinnosta

Muistuttaa keskustelun kautta asuntoon liittyvistä huoltotoimista

Tiedottaja

Kertoo ja välittää läheisten viestejä ja kuvia

Kertoo uutisia ja kyselee niistä (seuraa samalla tietääkö missä mennään)

OVOsenior tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyöhön paikallisen terveyskeskuksen, lääkärin, lähikaupan (ruokatoimitukset), paikallisuutisten ym paikallisten toimijoiden kanssa.

Close Menu