Oppimisen

henkilökohtaistaminen ja edistymisen seuraaminen

Tavoitteena havaita ja korjata oppimisvaikeudet ennen kuin niistä tulee ongelma.

Opettajilla ei monesti ole tarpeeksi aikaa lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen.

Teemme työtä sen eteen, että kaikki oppilaat saavat tarvitsemansa henkilökohtaisen avun ilman opettajien loppuunpalamista.  Haluamme edistää menetelmiä, jotka auttavat huomaamaan oppimisvaikeudet jo ennen kuin niistä tulee ongelmia. Haluamme innostaa ja koukuttaa lapsia oppimaan uusia asioita.

Robotin avulla lapsi saa lisäharjoitusta juuri niillä alueilla mitkä kullekin ovat juuri nyt ajankohtaisia. Robotti antaa myös välittömästi palautteen jokaisen tehtävän yhteydessä, joten tarkastamiseen ja palautteen antamiseen ei mene opettajalta aikaa.

Robotti kyselee itsenäisesti lapsilta matematiikka-aiheisia kysymyksiä ja lapset antavat vastauksen sanomalla sen ääneen robotille. Robotissa hyödynnetään kehittynyttä puheentunnistusta sekä kysymysten hallintaa. Se osaa automaattisesti mukauttaa kysymykset lapsen taitotason mukaisiksi ja nostaa tasoa sitä mukaa kun lapsi oppii.

Oppimisvaikeudet

Ongelmakohtien havaitseminen

Tavoitteena havaita ja korjata oppimisvaikeudet ennen kuin niistä tulee ongelma.

OVO auttaa opettajia kohdistamaan huomion oikeisiin asioihin

Opettaja tai ohjaaja voi seurata lasten edistymistä haluttuna hetkenä omalta tietokoneelta ja puuttua tarvittaessa niihin osa-alueisiin mitkä näyttävät tuottavan vaikeuksia lapselle

Visio

Haluamme olla oppimista edistävän teknologian edelläkävijä

sekä edistää oppimisen seuraamista helpottavia ja syrjäytymistä ehkäiseviä ratkaisuja.

OVObots – avustajarobotit on suunniteltu ja valmistettu Suomessa, yhteistyössä suomalaisten opettajien kanssa.

Hauskan ja sympaattisen hahmon sisällä on vahva pedagoginen sydän. Kaikki suunnitteluratkaisut pohjautuvat siihen, miten ne edistävät oppimista.

Robotit soveltuvat hyvin varhaiskasvatukseen, esikouluun sekä alakouluun. OVObotin ohjelmisto on helposti muokattavissa, joten ne voidaan ohjelmoida erilaisiin tarpeisiin sopiviksi. OVObotit sopivat myös S2 perehdyttämiseen sekä kielenharjoitteluun.

Kysy lisää kielivaihtoehdoista ja käynnissäolevista pilotti-hankkeista.

Miksi robotti?

  • Lapset suhtautuvat sympaattiseen robottihahmoon empaattisemmin  kuin tietokoneeseen tai padiin.
  • Puhekäyttöliittymä vie kommunikoinnin uudelle tasolle verrattuna normaaleihin hiirellä käytettäviin oppipeleihin.
  • Moniaistillinen käyttökokemus; kuulo, puhe, kosketus, näkö
Close Menu