Opettajan robottiavustaja

Auttaa opettajia antamaan yksilöllistä lisäopetusta sekä huomaamaan mahdolliset ongelma-alueet varhaisessa vaiheessa.

Missio

henkilökohtaistaminen ja edistymisen seuraaminen

Tavoitteena havaita ja korjata oppimisvaikeudet ennen kuin niistä tulee ongelma.

Opettajilla ei monesti ole tarpeeksi aikaa lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen.

Teemme työtä sen eteen, että kaikki oppilaat saavat tarvitsemansa henkilökohtaisen avun ilman opettajien loppuunpalamista.  Haluamme edistää menetelmiä, jotka auttavat huomaamaan oppimisvaikeudet jo ennen kuin niistä tulee ongelmia. Haluamme innostaa ja koukuttaa lapsia oppimaan uusia asioita.

Robotin avulla lapsi saa lisäharjoitusta juuri niillä alueilla mitkä kullekin ovat juuri nyt ajankohtaisia. Robotti antaa myös välittömästi palautteen jokaisen tehtävän yhteydessä, joten tarkastamiseen ja palautteen antamiseen ei mene opettajalta aikaa.

Robotti kyselee itsenäisesti lapsilta matematiikka-aiheisia kysymyksiä ja lapset antavat vastauksen sanomalla sen ääneen robotille. Robotissa hyödynnetään kehittynyttä puheentunnistusta sekä kysymysten hallintaa. Se osaa automaattisesti mukauttaa kysymykset lapsen taitotason mukaisiksi ja nostaa tasoa sitä mukaa kun lapsi oppii.

sisältö

Esikoulu

1. Luokka

2. Luokka

KÄSITTEET
 • Sijainti- ja suhdekäsitteet
 • Avaruudellisia suhteita
 • Oikea ja vasen
 • Muodot
 • Suurempi / pienenpi

NUMEROT, sarjat ja hajotelmat

 • Kuinka monta?
 • Numeromerkin tunnistus
 • Lukumäärien vertailua
 • Sarjoittaminen
 • Hajotelmat 2-9
 • 10-parit

LASKUT

 • Yhteen- ja vähennyslaskut
  ( Lukualue 1-6 )
 • Yhteen- ja vähennyslaskut
   ( Lukualue 7-11 )
 • Kerto (Lukualue 1-6)
 • Jako (Lukualue 1-6)

KELLO

 • Tasan
 • Puoli
 • Varttiavaille
 • Muut
Close Menu